Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอ่างทอง
Ang Thong Provincial Court
image

ศาลจังหวัดอ่างทอง

ตารางนัดและการจองคิวประชุมผ่านทางจอภาพimage

  >>> กรุณาคลิ๊กที่นี่!! เพื่อบันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านทางจอภาพ <<< 

หมายเหตุ 
1. นัดอ่านคำพิพากษาชั้นต้น คำพิพากษาศาลสูง ทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์ 
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา จำนวน 1 คดี
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา จำนวน 1 คดี

2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์ 
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 นาฬิกา จำนวน 1 คดี

3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ