Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอ่างทอง
Ang Thong Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอ่างทอง

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดอ่างทองimage

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดอ่างทอง

สามารถ คลิก ตามรูปห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแอปพลิเคชัน ที่เจ้าหน้าที่ส่วนช่วยพิจารณาคดีแจ้งตามนัดได้เลย

 

ศูนย์ประสานงานคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทร 035610102 ต่อ 310

 

ห้องพิจารณาคดีที่ 1

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 สแกน QRCODE

หรือ โทร 083-0380377

ห้องพิจารณาคดีที่ 2

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่2 สแกน QRCODE

หรือ โทร 083-0380385

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่ 3 สแกน QRCODE

หรือ โทร  083-0381282

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่ 4 สแกน QRCODE

หรือ โทร 083-0380386

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่5 สแกน QRCODE 

หรือ โทร 083-0380389

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่6 สแกน QRCODE

หรือ โทร 095-4968217

ห้องพิจารณาคดีที่ 8

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ห้องพิจารณาคดีที่ 8 

 

หรือ โทร 

ไกลเกลี่ยออนไลน์

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย 

 

หรือ โทร 035-610102 ต่อ 408